Computer Vereniging Maastricht
WELKOM / BIJEENKOMSTEN   ||   OVER CVM   ||   FOTO'S


Over Computer Vereniging Maastricht

Computer Vereniging Maastricht is opgericht in 1993 door een aantal mensen die elkaar en anderen willen helpen op een niet-commerciŽle basis. We willen het gebruik van computers en aanverwante apparaten zoals tablets en smartphones stimuleren.

Computers, programma's en internet kunnen soms problemen geven, die je alleen niet of moeilijk de baas kunt. In zo'n geval is het fijn dat er mensen zijn die je wellicht kunnen helpen.

Het bestuur en enkele vrijwilligers verzorgen de maandelijkse bijeenkomsten in De Boeckel. Daar kunnen leden en bezoekers elkaar helpen, ervaringen uitwisselen en in contact komen met mensen die dezelfde interesses hebben in een informele en gezellige sfeer.


Leden helpen leden

Elkaar helpen staat centraal binnen CVM. Niet alleen de vrijwilligers kunnen helpen, ook andere leden hebben ervaring! Leden en bezoekers gebruiken allemaal een computer, tablet of telefoon en daarom kun je tijdens de bijeenkomsten vragen stellen aan alle aanwezigen. Deel je ervaringen met je aanwezigen om je heen, waarschijnlijk kun je van elkaar leren!

CVM organiseert geen cursussen, demonstraties of thema-bijeenkomsten.


Voordelen lidmaatschap

Leden hebben vrije entree op de maandelijkse bijeenkomsten en hebben natuurlijk meebeslissingsrecht op de ledenvergaderingen over het beleid en de activiteiten van de CVM.

Verder kan er incidentele hulp worden gevraagd bij zwaardere computerproblemen, zoals het volledig opnieuw installeren van een systeem of het inbouwen van een harddisk of SSD. Hiervoor dien je wel altijd ruim voor een bijeenkomst een afspraak te maken met een vrijwilliger van CVM.


Entreekosten en voorwaarden in 2018

Niet-leden (bezoekers) betalen voor de bijeenkomsten een relatief hoog bedrag entree als bijdrage in de zaalhuur. Voor alle leeftijden geldt een entreebedrag van 5 euro. CVM heeft bewust gekozen voor een hoger entreebedrag om het lidmaatschap interessanter te maken.

Ter kennismaking mogen volwassenen één keer gratis een bijeenkomst bezoeken (zonder computer). Jongeren tot 18 jaar mogen 3 keer gratis een bijeenkomst bezoeken (eventueel met computer).


Kosten lidmaatschap in 2018

De jaarlijkse contributie is slechst 10 euro per jaar en daarvoor krijg je dan vrije entree op alle maandelijkse bijeenkomsten. Voor nieuwe leden geldt wel een éénmalig inschrijfgeld van 7,50 euro.

Wanneer je lid wilt worden van de vereniging kun je het beste een bijeenkomst bezoeken. Je kunt daar overleggen met de medewerkers en ook het inschrijvingsformulier invullen.


Contactgegevens

Wanneer je de vereniging beter wilt leren kennen kun je het beste eens een bijeenkomst bezoeken. Je kunt dan kennis maken met de vrijwilligers en zelf ervaren hoe leden en bezoekers elkaar treffen en helpen. Bij zo'n eerste bezoek hoef je ook geen entree te betalen (tenzij je een computer meeneemt).

Mocht je toch nog vragen hebben kun je contact opnemen met :

Computer Vereniging Maastricht is ingeschreven de K.v.K. Zuid-Limburg onder dossier 40205389.
Een KvK-uittreksel, onze statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij de voorzitter.

CVM gaat uitermate zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van haar leden. Hoe we dat doen wordt nader toegelicht in onze privacyverklaring.pdf